Cart 0

Wukechi獨家設計 海之女神

NT$ 2,980.00


C225(2980)Wukechi海之女神1.jpg

神聖的海之女神珠光貝殼藍
特殊貝殼樣式的口袋設計

C225(3980)Wukechi海之女神2.jpg

正式場合、休閒場合都能穿
展現您出眾的氣質

C225(2980)Wukechi海之女神3.jpg

胸圍設計115公分以內都能穿
版型不限胖瘦高矮
每個人穿起來都高挑纖瘦

C225(2980)Wukechi海之女神4.jpg

希臘女神式波浪袖美極了

女神氣場就靠它!

C225(2980)Wukechi海之女神5.jpg

Museum Design 
Wukechi 春季推出


商 品 尺 寸  › ›

C225(2980)Wukechi海之女神尺寸.jpg